Kiến tạo

HỆ SINH THÁI

TÀI CHÍNH CHUẨN
QUỐC TẾ

DỊCH VỤ

TÀI CHÍNH ĐA TẦNG
GIỚI ĐẦU TƯ TINH HOA
TIN CHỌN

DỊCH VỤ

TÀI CHÍNH ĐA TẦNG
GIỚI ĐẦU TƯ TINH HOA TIN CHỌN

EMIR tiên phong và kiến tạo phát triển chuỗi các dịch vụ tài chính được thiết kế riêng theo nhu cầu của khách hàng. Hệ thống dịch vụ đẳng cấp nâng tầm trải nghiệm đầu tư

DỊCH VỤ
KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

01

TƯ VẤN ĐẦU TƯ

EMIR tư vấn về các loại hình tài chính và kế hoạch tài chính cụ thể, giúp khách hàng có gia tăng thu nhập nhờ đầu tư đúng cách, đúng mục đích, mang về nhiều lợi nhuận hợp lý.

02

QUẢN LÝ TÀI SẢN

Dịch vụ quản lý tài sản chuyên nghiệp không chỉ giúp chủ nhân quản lý được các tài sản giá trị hiện có, mà còn tiết kiệm thời gian lẫn tiền bạc bằng cách hạn chế các vấn đề phát sinh chi phí pháp lý và thiệt hại sửa chữa, bảo trì.

DỊCH VỤ
KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP

01

EMIR cung cấp các giải pháp mua bán và sát nhập, tư vấn các thương vụ chia tách, thoái vốn, liên doanh, mua lại cổ phần được thực hiện bởi đội ngũ tư vấn am hiểu và giàu kinh nghiệm.

02

Dịch vụ tư vấn đầu tư sẽ giúp Doanh nghiệp xây dựng và định hướng được chiến lược tiếp cận đến mục tiêu cụ thể và nhận định những cơ hội tiềm năng, đưa ra những lời khuyên mang tính chuyên môn cao phù hợp với từng kế hoạch tài chính cụ thể.

03

EMIR cung cấp dịch vụ tư vấn, set-up, hướng dẫn doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế trong quá trình xây dựng, quản lý và điều hành doanh nghiệp hiệu quả, bền vững trong ngắn và dài hạn

04

Phân tích thông tin nguồn vốn, lợi nhuận và định hướng phát triển tài chính trong ngắn và dài hạn. Phân tích và tư vấn các vấn đề khó khăn trong hoạt động kinh doanh theo nhu cầu của doanh nghiệp

01

M&A MUA BÁN SÁP NHẬP

ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

02

ĐẦU TƯ
TÀI CHÍNH

TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC

03

TƯ VẤN
CHIẾN LƯỢC

Tư vấn tài chính

04

TƯ VẤN
TÀI CHÍNH

01

TƯ VẤN ĐẦU TƯ

EMIR tư vấn về các loại hình tài chính và kế hoạch tài chính cụ thể, giúp khách hàng có gia tăng thu nhập nhờ đầu tư đúng cách, đúng mục đích, mang về nhiều lợi nhuận hợp lý.

02

QUẢN LÝ TÀI SẢN

Dịch vụ quản lý tài sản chuyên nghiệp không chỉ giúp chủ nhân quản lý được các tài sản giá trị hiện có, mà còn tiết kiệm thời gian lẫn tiền bạc bằng cách hạn chế các vấn đề phát sinh chi phí pháp lý và thiệt hại sửa chữa, bảo trì.

DỊCH VỤ
KHÁCH HÀNG
DOANH NGHIỆP