Chuyên Viên Cao Cấp Pháp Chế

Thông tin chung Tên vị trí Chuyên viên Cao cấp Pháp chế Tên phòng/ban Phòng Pháp chế Báo cáo tiếp theo Trưởng phòng Pháp chế Địa điểm làm việc Trụ sở chính Vai trò và mục tiêu Giải quyết các vấn đề pháp lý cho hoạt động của doanh nghiệp Nhiệm vụ Soạn thảo văn […]

Trưởng Phòng Pháp chế

Thông tin chung Tên vị trí Trưởng Phòng Pháp Chế Tên phòng/ban Phòng Pháp Chế Trực tiếp báo cáo Chủ tịch HĐQT Địa điểm làm việc Tầng 1+2, tòa nhà Lâm Viên, 107A Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội Vai trò và mục tiêu Giải quyết các vấn đề pháp lý cho hoạt động […]