Giám Đốc Trung Tâm Khách Hàng Ưu Tiên

Thông tin chung Tên vị trí Giám đốc Trung tâm Khách hàng Ưu tiên Tên phòng/ban Khối Kinh doanh Địa điểm làm việc Trụ sở chính Nhiệm vụ Xây dựng chiến lược và kế hoạch kinh doanh của Vùng/Khu vực kinh doanh (Sản phẩm/dịch vụ: Tư vấn tài chính, tư vấn đầu tư, quản lý […]