Chuyên viên Thiết kế (UI/UX)

Thông tin chung Tên vị trí Chuyên viên Thiết kế Tên phòng/ban Phòng Sản phẩm – Khối PTSP và Vận hành Trực tiếp báo cáo PGĐ Khối PTSP và Vận hành Địa điểm làm việc Tầng 2 – 107A Tòa Lâm Viên, Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội Vai trò và mục tiêu Thiết […]