Chuyên viên Vận hành

Thông tin chung Tên vị trí Chuyên viên Vận hành Tên phòng/ban Phòng Vận hành Báo cáo tiếp theo Trưởng phòng Vận hành Địa điểm làm việc Trụ sở chính Vai trò và mục tiêu Thực hiện tạo tài khoản, kiểm tra, booking, in và trình ký Hợp đồng cho Khách hàng Bàn giao Hợp […]

Thực tập sinh Phát triển Sản phẩm

Thông tin chung Tên vị trí Thực tập sinh Phát triển Sản phẩm (Product Owner Intern) Tên phòng/ban Phòng Sản phẩm – Khối PTSP và Vận hành Báo cáo trực tiếp PGĐ Khối PTSP và Vận hành Địa điểm làm việc Trụ sở chính Vai trò và mục tiêu Hỗ trợ công tác nghiên cứu, […]