Phó phòng/Trưởng nhóm Marketing

Thông tin chung Tên vị trí Phó phòng/Trưởng nhóm Marketing Tên phòng/ban Phòng Marketing Trực tiếp báo cáo Giám đốc Marketing Địa điểm làm việc Trụ sở chính Vai trò và mục tiêu Xây dựng và phát triển thương hiệu EMIR   Nhiệm vụ STT Nhiệm vụ trọng tâm Tỷ trọng 1 Lập kế hoạch […]

Chuyên viên Thiết kế (Designer)

Thông tin chung Tên vị trí Chuyên viên Thiết kế (Designer) Tên phòng/ban Phòng Truyền thông và Marketing Trực tiếp báo cáo PGĐ Khối Truyền thông và Marketing Địa điểm làm việc Tầng 2 – 107A Tòa Lâm Viên, Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội Vai trò và mục tiêu Đảm bảo ấn phẩm […]