Chuyên viên Thiết kế (Designer)

Thông tin chung Tên vị trí Chuyên viên Thiết kế (Designer) Tên phòng/ban Phòng Truyền thông và Marketing Trực tiếp báo cáo PGĐ Khối Truyền thông và Marketing Địa điểm làm việc Tầng 2 – 107A Tòa Lâm Viên, Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội Vai trò và mục tiêu Đảm bảo ấn phẩm […]

Chuyên viên Lập trình Back end

Thông tin chung Tên vị trí Chuyên viên lập trình Back end Tên phòng/ban Khối Công nghệ thông tin Trực tiếp báo cáo Phụ trách Khối Địa điểm làm việc Trụ sở chính Vai trò và mục tiêu Tham gia vào toàn bộ vòng đời của ứng dụng, tập trung và coding và debug các […]

Chuyên viên Thiết kế (UI/UX)

Thông tin chung Tên vị trí Chuyên viên Thiết kế Tên phòng/ban Phòng Sản phẩm – Khối PTSP và Vận hành Trực tiếp báo cáo PGĐ Khối PTSP và Vận hành Địa điểm làm việc Tầng 2 – 107A Tòa Lâm Viên, Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội Vai trò và mục tiêu Thiết […]

Phó phòng/Trưởng nhóm Marketing

Thông tin chung Tên vị trí Phó phòng/Trưởng nhóm Marketing Tên phòng/ban Phòng Marketing Trực tiếp báo cáo Giám đốc Marketing Địa điểm làm việc Trụ sở chính Vai trò và mục tiêu Xây dựng và phát triển thương hiệu EMIR   Nhiệm vụ STT Nhiệm vụ trọng tâm Tỷ trọng 1 Lập kế hoạch […]

Chuyên viên Cao cấp Pháp chế

Thông tin chung Tên vị trí Chuyên viên Cao Cấp Pháp chế Tên phòng/ban Phòng Pháp chế Trực tiếp báo cáo Quản lý trực tiếp Địa điểm làm việc Trụ sở chính Nhiệm vụ Soạn thảo, chuẩn bị và quản lý hợp đồng, văn bản, hồ sơ giao dịch. Kiểm soát tính pháp lý đối với […]

Giám đốc Kinh doanh

Thông tin chung Tên vị trí Giám đốc Kinh doanh Tên phòng/ban Khối Kinh doanh Trực tiếp báo cáo Giám đốc Khu vực Địa điểm làm việc Trụ sở chính Vai trò và mục tiêu Bảo đảm thực hiện các tiêu chí mà Công ty giao; Tìm kiếm và phát triển mạng lưới khách hàng […]

Chuyên viên Hành chính Nhân sự

Thông tin chung Tên vị trí Chuyên viên Hành chính Nhân sự Tên phòng/ban Khối Hành chính Nhân sự Trực tiếp báo cáo Giám đốc Khối & Trưởng phòng Địa điểm làm việc Tầng 1+2, tòa nhà Lâm Viên, 107A Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội Vai trò và mục tiêu Đảm bảo công […]

Cộng tác viên Tài chính

Thông tin chung Tên vị trí Cộng tác viên Tài chính Tênphòng ban Phòng Tài chính Trực tiếp báo cáo Trưởng phòng Tài chính Địa điểm làm việc Trụ sở chính Vai trò và mục tiêu Tư vấn giải pháp thu xếp vốn cho Doanh nghiệp   Nhiệm vụ STT Nhiệm vụ trọng tâm Tỷ […]

Trưởng phòng Thẩm định

Thông tin chung Tên vị trí Trưởng phòng Thẩm định Tên phòng/ban Phòng Thẩm định Trực tiếp báo cáo Tổng giám đốc/Phó Tổng giám đốc Địa điểm làm việc Trụ sở chính Nhiệm vụ Xây dựng, triển khai các quy định, quy trình liên quan đến thẩm định tín dụng, thẩm định giá, thẩm định […]

Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Ưu Tiên

Thông tin chung Tên vị trí Chuyên viên Quan hệ Khách hàng ưu tiên Tên phòng/ban Khối Kinh doanh Trực tiếp báo cáo Giám đốc Khu vực Địa điểm làm việc Trụ sở chính Vai trò và mục tiêu Bảo đảm thực hiện các tiêu chí mà Công ty giao; Tìm kiếm và phát triển […]