Thực Tập Sinh Tuyển Dụng

Thông tin chung Tên vị trí Thực tập sinh tuyển dụng Tên phòng/ban Phòng Tuyển dụng & Đào tạo Trực tiếp báo cáo Trưởng phòng Tuyển dụng & Đào tạo Địa điểm làm việc Trụ sở chính Vai trò và mục tiêu Hỗ trợ công việc tuyển dụng Đào tạo thành kiến ​​thức, kỹ năng […]

Chuyên viên/Nhân Viên Tuyển Dụng

Thông tin chung Tên vị trí Chuyên viên/Nhân viên Tuyển dụng Tên phòng/ban Phòng Tuyển dụng Báo cáo trực tiếp Trưởng phòng Tuyển dụng Địa điểm làm việc Trụ sở chính Vai trò và mục tiêu Hỗ trợ công tác tuyển dụng của Công ty Nhiệm vụ STT Nhiệm vụ trọng tâm Tỷ lệ 1 […]

Chuyên viên Nhân sự

Thông tin chung Tên vị trí Chuyên viên Nhân sự Tên phòng/ban Khối Hành chính Nhân sự Báo cáo trực tiếp Giám đốc Khối & Trưởng phòng Địa điểm làm việc Trụ Sở Chính Vai trò và mục tiêu Đảm bảo công tác nghiệp vụ về tiền công tiền lương, chế độ chính sách, quan […]

Chuyên Viên/Nhân Viên Phát Triển Thương Hiệu Tuyển Dụng

Thông tin chung Tên vị trí Chuyên viên/Nhân viên Phát triển Thương hiệu Tuyển dụng Tên phòng/ban Phòng Tuyển dụng Báo cáo trực tiếp Trưởng phòng Tuyển dụng Địa điểm làm việc Trụ sở chính Vai trò và mục tiêu Hỗ trợ công tác tuyển dụng của Công ty   Nhiệm vụ STT Nhiệm vụ […]