Chuyên viên Hành chính Nhân sự

Thông tin chung Tên vị trí Chuyên viên Hành chính Nhân sự Tên phòng/ban Khối Hành chính Nhân sự Trực tiếp báo cáo Giám đốc Khối & Trưởng phòng Địa điểm làm việc Tầng 1+2, tòa nhà Lâm Viên, 107A Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội Vai trò và mục tiêu Đảm bảo công […]