[HN, HCM] Chuyên viên Phát triển Đối tác Tài chính

Thông tin chung Tên vị trí Chuyên viên Phát triển Đối tác Tài chính Tên phòng/ban Phòng Phát triển Đối tác Trực tiếp báo cáo Trưởng Phòng Phát triển Đối tác Địa điểm làm việc Trụ sở chính Vai trò và mục tiêu Tư vấn giải pháp tài chính tổng thể cho khách hàng cá […]

Trưởng phòng Phát triển đối tác

Thông tin chung Tên vị trí Trưởng phòng Phát triển đối tác Tên phòng/ban Phòng Phát triển đối tác Báo cáo trực tiếp Tổng Giám đốc/Phó Tổng Giám đốc Địa điểm làm việc Trụ sở chính Vai trò và mục tiêu – Tư vấn giải pháp tài chính tổng thể cho khách hàng cá nhân […]